Grattis Ann till VATTEN-priset

Vår fantastiska medarbetare Ann Mattsson har mycket välförtjänt utsetts till 2024 års pristagare av VATTEN-priset från Föreningen Vatten.

Motiveringen lyder:

Ann har med stort engagemang, entusiasm och ihärdighet bidragit till Vattensverige under många år.

Hennes nyfikenhet har lett till mycket ny kunskap och många vattensamarbeten på både nationell, regional och lokal nivå.

Som utvecklingschef på Gryaab och adjungerad professor på Chalmers har Ann bidragit till många studenters examens- och doktorandarbeten. Hennes vilja att förbättra och förändra har lett till otaliga utvecklingsprojekt och nya tekniska lösningar i full skala på Ryaverket i Göteborg.

Med sikte på att förbättra avloppsvattenreningen i Göteborg och Sverige i stort har hon arbetat för att minska resursbehovet och påverkan på miljön.

Ann har varit en stark drivkraft inom såväl Svenskt Vattens kommittéer, VA teknik södra och inte minst inom Föreningen Vatten där hon arrangerat möten och aktiviteter under mer än 20 år.

Om priset
VATTEN-priset delas ut av Föreningen Vatten till person eller grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna och som på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen inom vattenvården genom idé, konstruktion, praktisk tillämpning, forskning, vetenskaplig avhandling etcetera.


Föreningen Vatten en ideell och opolitisk förening som verkar för rätt hushållning och vård av vattentillgångarna samt för en god vattenmiljö.

Föreningen är rikstäckande, verkar för ökad kompetens och samarbetar med VA-branschens övriga föreningar och organisationer nationellt och i viss utsträckning internationellt. Medlemmarna kommer från alla led inom VA-området; kommuner, andra myndigheter, forskning, konsultverksamhet, industri och entreprenad. Läs mer om föreningen här: