Bangsgaard & Paludan blir en del av Envidan Danmark

Efter stora investeringar i bolagets mjukvaruportfölj och förvärvet av VA Consult i Norge har Envidan i Danmark gjort ytterligare en investering som stärker ett av bolagets kärnområden, nämligen tjänster inom natur & vattenmiljö. Bangsgaard & Paludan är en betydande aktör på den danska marknaden när det gäller genomförande av tekniska och rättsliga utredningar, detaljprojektering, förfrågningsunderlag och som kontrollant i samband med utförande av våtmarker samt restaurering av natur och vattendrag.

Envidan i Danmark har redan idag en stor kompetens inom natur och vattenmiljö, men med förvärvet av Bangsgaard & Paludan ökar kompetensen avsevärt och Envidan får även en större geografisk täckning i Danmark. Ole Munk Nielsen, divisionschef i Envidans danska division, är inget annat än entusiastisk: :

Vi har länge haft en önskan om att stärka vår position inom natur- och vattenmiljötjänster och jag är väldigt glad över att vi nu lyckas med det. Bangsgaard &; Paludan är ett välskött, omtyckt och mycket kompetent företag, vilket definitivt kommer att ge oss goda möjligheter att erbjuda våra kunder ännu bättre och bredare rådgivning i framtiden.

På Bangsgaard och Paludan har det funnits många överväganden. Lars Bangsgaard förklarar:

”Vårt företag har funnits sedan 2010 och vi har med kompetenta medarbetare och hårt arbete lyckats skapa en välmående verksamhet och goda kundrelationer. Därför krävdes det också ett noggrant övervägande innan vi valde att bli en del av Envidan. Men det som i slutändan gjorde skillnaden var Envidans kultur och anda. Vi tror att våra värderingar passar bra ihop med Envidans och vi kan se att våra medarbetare kommer att trivas och utvecklas i det upplägg som Envidan presenterade för oss.” Claus Paludan tillägger:

Det viktigaste för oss har varit att bli en del av ett företag som vi kan se oss själva i och det kan vi göra med Envidan

Med förvärvet blir det ett nytt Envidan-kontor i Odense och i kombination med att Envidan precis har öppnat kontor i Kolding kommer de närmre kunderna i södra Danmark.

”Vi har väldigt goda relationer med våra kunder i södra Danmark. Vi hjälper Sønderborg Forsyning med miljökonsekvensbedömningar i samband med en ny central struktur för avloppsrening och vi arbetar också med stora projekt på Fyn, till exempel den nya pumpstationen i Svendborgs hamn. Sammantaget är det därför klokt att prioritera en lokal närvaro längre söderut på Jylland än Silkeborg. Samtidigt ger vi våra medarbetare ännu mer flexibilitet när det gäller att välja var de vill arbeta,” säger Ole Munk Nielsen.

Bangsgaard & Paludan blev officiellt en del av Envidan den 1 juni 2023 och är därmed det senaste tillskottet till Envidan-stammen, som har vuxit kraftigt det senaste året. Under innevarande räkenskapsår (start 1/7-2022) har bolaget växt organiskt med närmare 100 nya medarbetare och med ca 50 medarbetare genom förvärv.

För ytterligare information kontakta:
Ole Munk Nielsen
Divisionschef på Envidan
+45 27 15 37 77

Lars Bangsgaard
Delägare i Bangsgaard & Paludan
+45 23 96 59 39

Claus Paludan
Delägarei Bangsgaard & Paludan
+45 31 22 10 40

Envidan styrker et af virksomhedens kerneområder, nemlig ydelser inden for Natur & Vandmiljø, med opkøbet af fynske Bangsgaard & Paludan og får nyt kontor i Odense.