Vi bistår offentlige og private aktører med bærekraftige løsninger innenfor hele vannets kretsløp og tilgrensende fagområder

Vi har eksperter innenfor hele vannets kretsløp.
Velg fagområde og les mer om hvordan vi kan bistå deg.

Vi presser vannsektoren med #SustainableEngineering

Som rådgivende ingeniørselskap gir Envidan råd til interkommunale selskap, kommunale foretak, kommuner og industrier om alt fra avløpsvann, vannforsyning og biogass til klimatilpasning, drenering og naturrestaurering. Vi leverer ferdige vannverk, rense- og ressursanlegg, restaurerer våtmarker og utvikler innovative programvareløsninger for verktøy.

Vi jobber med hele vannets kretsløp, og i møtet med våre kunder er bærekraft, vannekspertise og digital tenkning alltid i fokus.

kunder

kontorer

ansatte

Profesjonalitet, fleksibilitet og fellesskap

Det er mange gode grunner til å bli en del av Envidan. Men en av de viktigste er de utallige dyktige kollegene over hele Norge, Danmark og Sverige som du skal jobbe med.

Vil du komme om bord?

Forskning og utvikling

Hvert år investerer Envidan 20 prosent av eget overskudd i forskning og utvikling. Vi investerer også tid, energi og engasjement, og vi gjør vår kunnskap tilgjengelig for kunder, forretningspartnere og samfunnet. Det er unikt for bransjen og vi ser det som en del av vårt DNA.