BærekraftSolmax Geotube

Gjenbruk av sediment fra Ishøj Sø med Solmax Geotube®

Den kunstig anlagte Ishøj Sø har over tid fått en opphopning av sediment og slam. I sommermånedene har dette vært en medvirkende årsak til at det har oppstått oksygenmangel i innsjøen, med konsekvenser for fisker og fugler som lever i og rundt innsjøen.

Hvem

Ishøj Forsyning A/S

Hva

Avvanning og gjenbruk av sediment med poser fra Solmax GeoTubes har redusert oksygensvikten i Ishøjsjøen.

Hvor

Ishøj Sø, Danmark

Når

2021

Løsningen på problemet er å bruke en revolusjonerende og enkel avvanningsteknologi kalt Solmax Geotube®. Her pumpes slam eller sediment tilsatt en passende mengde polymer til en pose. Polymeren sikrer god flokkulering og derav optimal separasjon av slam og rejektvann, så sedimentet bl.a. kan gjenbrukes til landskapsformål.

Som følge av veivann som tilføres fra Baldersbækken og Lille Vejle Å, har Ishøj Sø gradvis også blitt fylt med leire, sand og organiske partikler, inkludert næringsstoffer.

har Ishøj Sø blitt rensket for bunnsedimentet, og opphopede næringsstoffer er dermed fjernet. Resultatet er bedre vannkvalitet og klart vann.

Ishøj Sø har utspring i Høje-Taastrup, Greve og Ishøj Kommune.

En effektiv arbeidsprosess med minst mulig miljøbelastning

Løsningen, som de tre kommunene har valgt i samarbeid med Ishøj Forsyning, er Solmax Geotube®, om Envidan er forhandler av. Det er en revolusjonerende og likevel svært enkel avvanningsteknologi for alle typer slam og sedimenter.

Solmax Geotube® består av store poser av et syntetisk geotekstil som holder tilbake fast materiale, men lar overskytende vann renne av. På denne måten har de tre kommunene fått en miljømessig ren rensemetode med minimal påvirkning på nærmiljøet.

Det praktiske med teknologien er dessuten at den ikke krever permanente anlegg eller faste installasjoner.

Minimalt energiforbruk og mindre deponi

Det er en bærekraftig metode som kommunene har valgt for å renske opp innsjøen, da teknologien krever et minimalt energiforbruk. Det tørkede sedimentet har mye mindre volum etter behandlingen, og dermed reduseres kostnadene til deponi betraktelig, og det avvannede slammet er enklere og billigere for kommunene å kjøre bort.

I dette tilfellet har sedimentet blitt gjenbrukt til utformingen av et populært rekreasjonsområde.

Envidan har gitt teknisk rådgivning, bistand og koordinering samt rådgivning i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet.

Fordeler med Solmax GeoTube®.

Miljømessige

 • Pumping og avvanning av slammet i poser sikrer en ren arbeidsprosess og minst mulig miljøbelastning for nærmiljøet.
 • >Effektiv tilbeholdelse av tørrstoff (> 99 %) sikrer god kvalitet på drensvannet og dermed minimal miljøbelastning.
 • Ingen luktplager under avvanningsprosessen og oppbevaringen.
 • Store energi- og CO2-besparelser i forbindelse med håndtering av sedimentet.

Økonomiske

 • Stor reduksjon i antall lastebiltransporter i forbindelse med bortskaffelse av sediment.
 • Kan bygges lokalt direkte inn i avvanningsposene, noe som minimerer utgiftene til tekniske hjelpemidler og maskinkraft m.m.
 • Kan bygges inn og benyttes til f.eks. havnemoloer og demninger – konstruksjoner som normalt innebærer store kostnader til stein, grus og jordmaterialer.

Tekniske

 • Solmax Geotube®-poser er enkle å bruke, effektive og svært fleksible.
 • Stor hydraulisk og prosessmessig kapasitet.
 • Leveres i så å si alle størrelser tilpasset kundens behov.
 • Kan brukes på alle typer slam.
 • Avvanning og oppbevaring av slam skjer i en og samme prosess.
 • Høyt tørrstoffinnhold. Avhengig av slamtype forventes det et tørrstoffinnhold på 15–50 %
 • Posene kan leveres på kort varsel.

Vil du vite mer om Solmax Geotube®?

Du er alltid velkommen til å kontakte oss for mer informasjon.

Kontakt meg
for mer informasjon

Søren Lindtofte Brandt

Teamleder

+45 60 23 83 53

slb@envidan.dk

Dele på sosiale medier