Envidan satser stort på digitalisering

I forbindelse med en større organisasjonsendring i hele Envidan-konsernet er det besluttet å skille ut programvarevirksomheten i en selvstendig divisjon, som skal sikre at selskapets programvarepalett kontinuerlig gir det beste datagrunnlaget for leverandørsektoren i Danmark, Norge og Sverige.

 

Med et effektiviseringskrav på 2 % årlig og historisk store utfordringer på klimaområdet samt i jakten på den grønne omstillingen, har forsyningssektoren et stort behov for å optimalisere løsninger og arbeidsflyter. I mer enn 10 år har Envidan utviklet digitale løsninger for nettopp det formålet og ser et enormt optimaliseringspotensial, som nå turbolades for å oppfylle. Dette skjer blant annet med opprettelsen av en uavhengig divisjon, som utelukkende fokuserer på digitale løsninger for leverandørsektoren og med en sterk profil i spissen for å kjøre produktene ut av rampen.

I spissen for det arbeidet står Morten Klank, som går inn i Envidans ledelse som administrerende direktør for Envidans programvaredivisjon. Morten har vært i Envidan siden 2019, og har mange års erfaring med å lykkes med å løfte digitale virksomheter inn i fremtiden.

Administrerende direktør i Envidan Morten Fjerbæk sier om valget av Morten Klank:

«Morten har unik kunnskap om å bygge og utvikle digitale virksomheter, og selv om programvareløsningene våre allerede i dag skaper verdier i et bredt spekter av forsyninger, trenger vi en MD som har en utpreget digital tankegang hvis vi skal lykkes med å skape den digitale virksomheten vi håper på og at vi vet at kundene etterspør. Her mener vi at Morten Klank er det riktige valget.»

Produktene har fortsatt et vannrelatert utgangspunkt

Selv om Envidans programvareløsninger nå får en egen divisjon, betyr ikke dette at det vann- og avløpsfaglige utgangspunktet, som produktene alltid har vært bygget på, vil få mindre fokus:

– Det som gjør produktene våre spesielt relevante og verdiskapende for våre kunder, er at de utvikles i tett samarbeid mellom dem og våre dyktige vann- og avløpsspesialister, sier Morten Klank og fortsetter:

«Våre programvareprodukter utgjør en reell forskjell i hverdagen, fordi vi kjenner våre kunders utfordringer til kjernen og har den profesjonelle ekspertisen til å avhjelpe dem. Alle produktene våre kommer fra spesifikke behov i forsyningen, og det vil det fortsatt være.»

«Det er fagspesialistene våre som hjelper til med å spesifisere krav, teste og implementere våre løsninger, fordi vi mener at det er i skjæringspunktet mellom programvare og vannkompetanse gullet ligger», avslutter han.

Envidan har blitt Microsofts gullpartner på rekordtid

Gull er også det Envidan nettopp har fått til i samarbeidet med Microsoft. I januar 2020 ble Envidan Microsoft Silver Partner på Azure Cloud-plattformen, og her, et år senere, er sølvet konvertert til gull. Azure Cloud er en viktig teknologi i fremtidens digitale løsninger, derfor er Envidan også veldig glad for gullpartnerskapet.

«Som gullpartner får vi mange fordeler med Microsoft, som også kommer kundene våre til gode», forklarer Morten Klank.

«Vi får for eksempel tidlig tilgang til ny teknologi, mulighet til å bidra til utvikling av nye Microsoft-produkter og et stort nettverk av spesialister som vi kan trekke på. Samtidig har sertifiseringen bidratt til oppkvalifisering av egne ansatte, og det er deres dyktige arbeid i prosessen vi er mest stolte av.» roser Morten Klank.

Kontakt meg
for mer informasjon

Morten Fjerbæk

Business Developer

+45 40 46 17 18

mof@envidan.dk