Avløpsrensing

Mulighetsstudie for biologisk behandling og sekundærseprasjon

NRA skal i de neste årene gjennomføre flere utbyggingsprosjekter for deres anlegg i fjell. Alle prosjekter skal gjennomgå en studie i tidligfasen, en såkalt mulighetsstudie. Dette prosjektet omfatter prosessavsnittet «biologisk behandling og sekundærseprasjon». Prosjektet skal ivareta alle «produkter» som dannes inkl. lokal transport. Begge prosesstrinn henger tett sammen slik at NRA har valgt å gjennomføre mulighetsstudien for begge samlet.

Hvem

Nedre Romerike Vann og Avløpsselskap IKS

Hva

Mulighetsstudie

Hvor

Strømmen

Når

2021-2022

I forhold til forventende slammengder ble det sett på hvilke av de ulike anleggskonseptene som ville gi størst biogasspotensiale ved utråtning av slam for metangassproduksjon. For fremtidig tilrettelegging av fosforgjenvinning ble det gjort anbefalinger i forhold til beste løsning for type fellingsmetode.
Studien har sett på mulighetene for å etablere et biologisk rensetrinn som sikrer et anlegg med tilstrekkelig kapasitet til enhver tid. Dette inkluderer valg av renseteknologier og anleggskonsepter. Det er identifiserte muligheter for både utvidelse og/eller ombygging av dagens anlegg. Mulighetsstudien har identifisert dimensjoneringsgrunnlag, kostnadsestimater, forenklet vurdering av LCC, LCA, VVS og El samt overordnede fremdriftsplaner for de ulike konseptene.

Forretningspartnere

Prosjektet lages i samarbeide med Multiconsult. MBBR, MBR og AGS ble vurdert som sekundærerprosesser etter gjennomgått BAT- Analyse. Envidan var ansvarlig for prosess og maskin.

Veien til et prosesskonsept

Envidans modell SustainED er brukt for å komme frem til et prosesskonsept. MBBR, MBR og AGS kom videre i BAT-Analysen og ble vurdert som sekundære prosesser med forskjellige etterfølgende trinn, i alt 6 anleggskonsepter ble vurdert i Multikriterieanalysen. Alle de tre vurderte prosessene kom meget likt ut gjennom multikriterieanalysen, basert på NRA sine målsetninger, likevel ble MBR foreslått som anbefalt endelig løsning.

Vil du vite mer om bærekraftsverktøyet SustainED?

Les mer

Kontakt meg
for mer informasjon

Kristian Enevold Henriksen

Prosjektsjef

+47 46905925

keh@envidan.no

Dele på sosiale medier