Ledningsnät

Nya överföringsledningar för vatten och avlopp i Sjöbo kommun

Vem

Lövestad och Asperöd

Vad

Projektering och byggledning av överföringsledningar för vattenförsörjning

Var

Sjöbo Kommun

När

2020

Ledningssträckan sträcker sig cirka 8 km mellan Lövestad och Äsperöd. Dimensionerna varierar mellan 110 och 160 mm och läggs i PE100 SDR17 med skyddskappa av PP. Syftet med projektet är att försörja Äsperöd, som har vattenbrist, med vatten från Lövestad vattenverk.

 

Samtidigt läggs en ny tryckavloppsledning ner för att på sikt kunna lägga ner avloppsreningsverket i Äsperöd och pumpa avloppsvattnet till avloppsreningsverket i Lövestad. Envidan har bistått kommunen med projektering och byggledning med FASAB som entreprenör.

Arbetet har skett under den bästa tiden på året för VA-ledningsarbeten, med mycket sol och lite regn. När de böljande skånska rapsfälten stod i full blom pågick ledningsarbetet utanför Lövestad by för fullt.

Stumsvetsningen i projektet har utförts av två mycket duktiga medarbetare från Södergårdens åkeri, en underentreprenör till FASAB. De jobbar parallellt i en egenbyggd mycket funktionell container med plexiglas. Med totalt ca 14 000 m ledning i 12 meters rör blir det över 1000 stumsvetsar i projektet totalt. Extra viktigt att personalen som utför svetsarbetet har genomgått utbildning och erhållit svetscertifikat enligt SS-EN 13067.

Färdigsvetsad ledning förläggas i en av de första sektionerna av projektet. Projektet har huvudsakligen utförts i åkermark och tack vare noggranna rutiner för avbaning av matjord, lagning av dräneringsledningar och markåterställning samt hjälp av en extern markvärderingskonsult under hela byggtiden känns det tryggt att lämna över åkermarken till fastighetsägare och arrendatorer efter entreprenadtiden är slut.

I projektet har den största delen av ledningarna förlags i ledningsgrav. Delar av ledningssträckan, genom djupa partier samt under vägar har borrats med styrd jordborrning eller AT-borrning.

Rörleverans till arbetsplatsen

Ledning

Färdigsvetsad vattenledning redo att förläggas i ledningsgrav

Gravko

Ledningsförläggning

Stumsvetsning

Stumsvetsning av vattenledning – Södergårdens åkeri

Dela på sociala medier