Envidan hjälper företag, kommuner och industrier med hållbara lösningar inom hela vattencykeln.

Vi har experter inom hela vattnets kretslopp.
Välj ditt teknikområde för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Vi driver på vattensektorn med #SustainableEngineering

Som konsultföretag ger Envidan råd till företag, kommuner och industrier om allt från avloppsvatten, vattenförsörjning och biogas till klimatanpassning, dränering och naturrestaurering. Vi levererar kompletta vattenverk, reningsverk och resursanläggningar, återställer våtmarker och utvecklar innovativa mjukvarulösningar för samhällsnyttiga företag.

Vi arbetar inom hela vattnets kretslopp, och när vi träffar våra kunder står hållbarhet, vattenexpertis och digitalt tänkande alltid i centrum för vårt arbete.

kunder

kontor

anställda

Professionalism, flexibilitet och gemenskap

Det finns många goda skäl att gå med i Envidan. Men en av de viktigaste är de otaliga talangfulla kollegor i Sverige, Danmark och Norge som du kommer att arbeta med.

Vill du följa med ombord?

Forskning och utveckling

Varje år investerar Envidan 20 procent av sin vinst i forskning och utveckling. Vi investerar också tid, energi och engagemang, och vi gör vår kunskap tillgänglig för kunder, samarbetspartners och samhället. Det är unikt för branschen och vi ser det som en del av vårt DNA.